En kort återblick på klubbens historik ger vid handen att …
Västbo Rotaryklubb, som den då kom att kallas, bildades i juni 1971 och omfattade Villstad och Burseryd kommuner. Charterpresident var Arne Håkansson. Charterfesten hölls den 29 oktober på hotellet i Smålandsstenar med 75 gäster närvarande. Klubbens första verksamhetsår omfattade ett medlemsantal på 22 rotarianer och kom att utökas med ytterligare en till 23 styck vid verksamhetsåret utgång. Mötesaktiviteterna var ambulerande mellan Smålandsstenar och Burseryd och månadens sista möte hölls alltid i Burseryd. Lunchmötena hölls normalt på Smålandsstenars Hotell och på Buregården i Burseryd. Vid klubbens årsmöte 2001 kom klubben att byta namn till Smålandsstenar Rotaryklubb.
1989 beslutade lagrådet, Rotarys högsta beslutande organ, att kvinnor skulle kunna bli medlemmar i Rotaryklubbar. Vår klubb kunde hälsa  de första två kvinnliga medlemmar välkomna 1990.
Förutom veckovisa lunchmöten där medlemmarna får ta del av intressanta föredrag och möta intressanta gäster, är klubben även verksam inom olika samhällsprojekt som sträcker sig från vårt närområde till internationella åtaganden.