Smålandsstenar Rotaryklubbs Utvecklingsfond

Smålandsstenar Rotaryklubb grundades 1971 och när vi fyllde 50 år beslutade klubben att avsätta 50.000 kronor i en utvecklingsfond. Med utvecklingsfonden vill vi under flera år kunna bidra till en positiv samhällsutveckling och uppmuntran i vårt verksamhetsområde. Medel kan utgå till organisationer, föreningar, företag och privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i klubbens verksamhetsområde. Vi kan också själva eller tillsammans med samarbetspartners initiera intressanta projekt.

Utvecklingsfonden bidrar normalt inte till verksamheter:
Som obligatoriskt finansieras av staten, landsting eller kommun.
Som avser löpande driftskostnader
Där stöd kan uppfattas gå till politisk- eller religiös verksamhet.
Där stöd går till näringsverksamhet eller verksamhet med vinstintresse.
Där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna.
Som är skadliga för miljön.
Som strider mot Rotarys värderingar avseende etik, moral och miljö.

Ansökan

Ansökan skickas till: smalandsstenar@rotary.se och den bör innehålla en projektbeskrivning, budget och tidplan.
Smålandsstenar Rotaryklubb handlägger inkomna ansökningar i huvudsak två gånger om året, april och oktober. Ansökan måste vara oss tillhanda senast månaden före handläggningsmånaden.
Beviljad tilldelning som ej nyttjats inom 1 år återgår till Utvecklingsfonden.

Vad är Rotary?

Rotary är ett globalt yrkesnätverk av 1,2 miljoner engagerade människor med olika bakgrund och erfarenheter. Gemensamt för oss alla är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga våra vyer, samtidigt som vi vill göra goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort.